کمترین: 
3609.2
بیشترین: 
3652.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3609.2
زمان: 
11/5 23:00
قیمت بیت کوین امروز 5 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 بهمن 1397 , 3609.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 02:00","price":3647.2},{"date":"1397/11/05 05:00","price":3652.8},{"date":"1397/11/05 08:00","price":3646.9},{"date":"1397/11/05 11:00","price":3634.1},{"date":"1397/11/05 14:00","price":3624.4},{"date":"1397/11/05 17:00","price":3616.2},{"date":"1397/11/05 20:00","price":3625.2},{"date":"1397/11/05 23:00","price":3609.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398