کمترین: 
60.52
بیشترین: 
60.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.52
زمان: 
11/4 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 60.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 16:32","price":60.52}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398