کمترین: 
1278.72
بیشترین: 
1284.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278.72
زمان: 
11/4 17:00
قیمت اونس طلا امروز 4 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 4 بهمن 1397 , 1278.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 02:00","price":1282.61},{"date":"1397/11/04 02:30","price":1282.80},{"date":"1397/11/04 05:00","price":1283.42},{"date":"1397/11/04 05:30","price":1284.62},{"date":"1397/11/04 08:00","price":1283.05},{"date":"1397/11/04 08:30","price":1282.47},{"date":"1397/11/04 11:00","price":1281.23},{"date":"1397/11/04 11:30","price":1280.63},{"date":"1397/11/04 14:00","price":1279.34},{"date":"1397/11/04 14:30","price":1279.73},{"date":"1397/11/04 17:00","price":1278.72}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398