کمترین: 
118.68
بیشترین: 
120.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
120.29
زمان: 
11/4 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 120.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 02:00","price":120},{"date":"1397/11/04 05:00","price":120.03},{"date":"1397/11/04 08:00","price":119.08},{"date":"1397/11/04 11:00","price":118.68},{"date":"1397/11/04 14:00","price":119.07},{"date":"1397/11/04 17:00","price":120.1},{"date":"1397/11/04 20:00","price":119.4},{"date":"1397/11/04 23:00","price":120.29}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398