کمترین: 
3593.8
بیشترین: 
3642.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3630.8
زمان: 
11/4 23:00
قیمت بیت کوین امروز 4 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 بهمن 1397 , 3630.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 02:00","price":3607},{"date":"1397/11/04 05:00","price":3623},{"date":"1397/11/04 08:00","price":3593.8},{"date":"1397/11/04 11:00","price":3596.5},{"date":"1397/11/04 14:00","price":3607},{"date":"1397/11/04 17:00","price":3642.4},{"date":"1397/11/04 20:00","price":3633.8},{"date":"1397/11/04 23:00","price":3630.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398