کمترین: 
60.66
بیشترین: 
60.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.66
زمان: 
11/3 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 60.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 16:32","price":60.66}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398