کمترین: 
162940
بیشترین: 
163300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162940.0
زمان: 
11/3 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 3 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 162940.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 11:00","price":163300.0},{"date":"1397/11/03 12:00","price":163195.0},{"date":"1397/11/03 14:00","price":162940.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398