کمترین: 
1283.64
بیشترین: 
1285.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285.06
زمان: 
11/3 16:30
قیمت اونس طلا امروز 3 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 بهمن 1397 , 1285.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 02:00","price":1285.02},{"date":"1397/11/03 02:30","price":1285.19},{"date":"1397/11/03 05:00","price":1284.12},{"date":"1397/11/03 05:30","price":1284.92},{"date":"1397/11/03 08:00","price":1284.56},{"date":"1397/11/03 08:30","price":1283.84},{"date":"1397/11/03 09:00","price":1283.64},{"date":"1397/11/03 09:30","price":1284.03},{"date":"1397/11/03 11:00","price":1284.41},{"date":"1397/11/03 11:30","price":1285.05},{"date":"1397/11/03 12:30","price":1285.92},{"date":"1397/11/03 14:00","price":1285.36},{"date":"1397/11/03 14:30","price":1284.91},{"date":"1397/11/03 16:00","price":1285.44},{"date":"1397/11/03 16:30","price":1285.06}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398