کمترین: 
120.49
بیشترین: 
122.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121.24
زمان: 
11/3 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 121.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 02:00","price":122.02},{"date":"1397/11/03 05:00","price":122.48},{"date":"1397/11/03 08:00","price":121.96},{"date":"1397/11/03 11:00","price":122.29},{"date":"1397/11/03 12:00","price":121.5},{"date":"1397/11/03 15:00","price":121.99},{"date":"1397/11/03 16:00","price":121.56},{"date":"1397/11/03 17:00","price":121.7},{"date":"1397/11/03 20:00","price":120.49},{"date":"1397/11/03 23:00","price":121.24}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398