کمترین: 
3628
بیشترین: 
3651.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3628.9
زمان: 
11/3 23:00
قیمت بیت کوین امروز 3 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 بهمن 1397 , 3628.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 02:00","price":3634.9},{"date":"1397/11/03 05:00","price":3639.7},{"date":"1397/11/03 08:00","price":3651.8},{"date":"1397/11/03 11:00","price":3646.2},{"date":"1397/11/03 12:00","price":3632.3},{"date":"1397/11/03 14:00","price":3633.1},{"date":"1397/11/03 15:00","price":3639.9},{"date":"1397/11/03 16:00","price":3649},{"date":"1397/11/03 17:00","price":3641.9},{"date":"1397/11/03 20:00","price":3628},{"date":"1397/11/03 23:00","price":3628.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398