کمترین: 
24.37
بیشترین: 
25.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.2
زمان: 
11/2 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 2 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 25.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 11:08","price":24.37},{"date":"1397/11/02 11:32","price":24.44},{"date":"1397/11/02 12:08","price":24.57},{"date":"1397/11/02 13:08","price":24.75},{"date":"1397/11/02 13:32","price":24.69},{"date":"1397/11/02 16:08","price":24.81},{"date":"1397/11/02 16:32","price":24.76},{"date":"1397/11/02 17:08","price":24.8},{"date":"1397/11/02 18:08","price":25.15},{"date":"1397/11/02 18:32","price":25.18},{"date":"1397/11/02 19:08","price":25.19},{"date":"1397/11/02 19:32","price":25.28},{"date":"1397/11/02 20:08","price":25.17},{"date":"1397/11/02 20:32","price":25.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398