کمترین: 
162371
بیشترین: 
162805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162805.0
زمان: 
11/2 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 2 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 162805.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 10:50","price":162371.0},{"date":"1397/11/02 11:00","price":162520.0},{"date":"1397/11/02 13:10","price":162737.0},{"date":"1397/11/02 13:50","price":162805.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398