کمترین: 
119.45
بیشترین: 
123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123
زمان: 
11/2 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 02:00","price":120.05},{"date":"1397/11/02 05:00","price":120.63},{"date":"1397/11/02 08:00","price":120.61},{"date":"1397/11/02 11:00","price":119.45},{"date":"1397/11/02 13:30","price":120.21},{"date":"1397/11/02 14:00","price":120.26},{"date":"1397/11/02 17:00","price":120.99},{"date":"1397/11/02 20:00","price":122.14},{"date":"1397/11/02 23:00","price":123}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398