کمترین: 
1278.16
بیشترین: 
1284.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1283.06
زمان: 
11/2 17:30
قیمت اونس طلا امروز 2 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 بهمن 1397 , 1283.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 02:00","price":1280.28},{"date":"1397/11/02 05:00","price":1280.10},{"date":"1397/11/02 05:30","price":1279.56},{"date":"1397/11/02 08:00","price":1278.16},{"date":"1397/11/02 08:30","price":1278.37},{"date":"1397/11/02 11:00","price":1279.58},{"date":"1397/11/02 11:30","price":1280.20},{"date":"1397/11/02 12:00","price":1280.94},{"date":"1397/11/02 12:30","price":1283.42},{"date":"1397/11/02 13:30","price":1284.52},{"date":"1397/11/02 17:00","price":1283.03},{"date":"1397/11/02 17:30","price":1283.06}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398