کمترین: 
3564.4
بیشترین: 
3670.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3670.1
زمان: 
11/2 23:00
قیمت بیت کوین امروز 2 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 بهمن 1397 , 3670.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 02:00","price":3569.2},{"date":"1397/11/02 05:00","price":3587.4},{"date":"1397/11/02 08:00","price":3588.7},{"date":"1397/11/02 11:00","price":3564.4},{"date":"1397/11/02 13:30","price":3580.9},{"date":"1397/11/02 14:00","price":3570.1},{"date":"1397/11/02 17:00","price":3615.6},{"date":"1397/11/02 20:00","price":3644.7},{"date":"1397/11/02 23:00","price":3670.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398