کمترین: 
24.07
بیشترین: 
24.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.5
زمان: 
11/1 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 24.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 11:08","price":24.7},{"date":"1397/11/01 11:32","price":24.35},{"date":"1397/11/01 12:08","price":24.31},{"date":"1397/11/01 12:32","price":24.4},{"date":"1397/11/01 13:08","price":24.56},{"date":"1397/11/01 13:32","price":24.47},{"date":"1397/11/01 14:08","price":24.51},{"date":"1397/11/01 15:08","price":24.43},{"date":"1397/11/01 15:32","price":24.54},{"date":"1397/11/01 16:08","price":24.38},{"date":"1397/11/01 16:32","price":24.44},{"date":"1397/11/01 17:08","price":24.43},{"date":"1397/11/01 18:08","price":24.18},{"date":"1397/11/01 18:32","price":24.08},{"date":"1397/11/01 19:08","price":24.15},{"date":"1397/11/01 19:32","price":24.07},{"date":"1397/11/01 20:08","price":24.18},{"date":"1397/11/01 20:32","price":24.52},{"date":"1397/11/01 21:08","price":24.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398