کمترین: 
1278.12
بیشترین: 
1283.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278.70
زمان: 
11/1 17:00
قیمت اونس طلا امروز 1 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 بهمن 1397 , 1278.70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 05:00","price":1282.82},{"date":"1397/11/01 05:30","price":1283.51},{"date":"1397/11/01 08:00","price":1282.15},{"date":"1397/11/01 08:30","price":1281.78},{"date":"1397/11/01 11:00","price":1282.40},{"date":"1397/11/01 11:30","price":1283.01},{"date":"1397/11/01 14:00","price":1278.12},{"date":"1397/11/01 14:30","price":1278.55},{"date":"1397/11/01 17:00","price":1278.70}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398