کمترین: 
3572.1
بیشترین: 
3588.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3585.3
زمان: 
11/1 23:00
قیمت بیت کوین امروز 1 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 بهمن 1397 , 3585.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 02:00","price":3588.1},{"date":"1397/11/01 05:00","price":3587.9},{"date":"1397/11/01 08:00","price":3581},{"date":"1397/11/01 11:00","price":3580.1},{"date":"1397/11/01 14:00","price":3572.1},{"date":"1397/11/01 17:00","price":3587},{"date":"1397/11/01 20:00","price":3588.7},{"date":"1397/11/01 23:00","price":3585.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398