کمترین: 
165575
بیشترین: 
166594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165575.0
زمان: 
10/30 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 30 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 دی 1397 , 165575.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/30 10:50","price":166594.0},{"date":"1397/10/30 13:50","price":166085.0},{"date":"1397/10/30 14:00","price":165575.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398