کمترین: 
121.32
بیشترین: 
126.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121.32
زمان: 
10/30 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 دی 1397 , 121.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/30 02:00","price":126.64},{"date":"1397/10/30 05:00","price":126.7},{"date":"1397/10/30 08:00","price":126.36},{"date":"1397/10/30 11:00","price":126.08},{"date":"1397/10/30 14:00","price":125.9},{"date":"1397/10/30 17:00","price":122},{"date":"1397/10/30 20:00","price":122.13},{"date":"1397/10/30 23:00","price":121.32}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398