کمترین: 
3570.2
بیشترین: 
3777.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3570.2
زمان: 
10/30 23:00
قیمت بیت کوین امروز 30 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 دی 1397 , 3570.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/30 02:00","price":3777.6},{"date":"1397/10/30 05:00","price":3768.1},{"date":"1397/10/30 08:00","price":3775.1},{"date":"1397/10/30 11:00","price":3760.6},{"date":"1397/10/30 14:00","price":3769.3},{"date":"1397/10/30 17:00","price":3580.6},{"date":"1397/10/30 20:00","price":3584.7},{"date":"1397/10/30 23:00","price":3570.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398