کمترین: 
166131
بیشترین: 
166202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166131.0
زمان: 
10/29 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 29 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 دی 1397 , 166131.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 12:50","price":166202.0},{"date":"1397/10/29 13:50","price":166131.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398