کمترین: 
123.3
بیشترین: 
128.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126.67
زمان: 
10/29 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 دی 1397 , 126.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 01:00","price":123.3},{"date":"1397/10/29 04:00","price":124.2},{"date":"1397/10/29 07:00","price":124.21},{"date":"1397/10/29 10:00","price":124},{"date":"1397/10/29 13:00","price":124.05},{"date":"1397/10/29 14:00","price":128.8},{"date":"1397/10/29 17:00","price":127.2},{"date":"1397/10/29 20:00","price":127.3},{"date":"1397/10/29 23:00","price":126.67}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398