کمترین: 
3671
بیشترین: 
3810.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3778.9
زمان: 
10/29 23:00
قیمت بیت کوین امروز 29 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 دی 1397 , 3778.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 01:00","price":3671},{"date":"1397/10/29 04:00","price":3675.7},{"date":"1397/10/29 07:00","price":3709.1},{"date":"1397/10/29 10:00","price":3704.9},{"date":"1397/10/29 13:00","price":3707.4},{"date":"1397/10/29 14:00","price":3712.8},{"date":"1397/10/29 17:00","price":3810.9},{"date":"1397/10/29 20:00","price":3790.9},{"date":"1397/10/29 23:00","price":3778.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398