کمترین: 
1281.04
بیشترین: 
1281.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281.63
زمان: 
10/29 04:00
قیمت اونس طلا امروز 29 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 دی 1397 , 1281.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 01:00","price":1281.53},{"date":"1397/10/29 01:30","price":1281.04},{"date":"1397/10/29 04:00","price":1281.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398