کمترین: 
3.408
بیشترین: 
3.437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.427
زمان: 
10/29 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 29 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 دی 1397 , 3.427 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":3.437},{"date":"1397/10/29 00:32","price":3.408},{"date":"1397/10/29 01:08","price":3.431},{"date":"1397/10/29 01:32","price":3.425},{"date":"1397/10/29 02:08","price":3.427}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398