کمترین: 
1.4475
بیشترین: 
1.4492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4475
زمان: 
10/29 01:32
قیمت بنزین امروز 29 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 دی 1397 , 1.4475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":1.4492},{"date":"1397/10/29 00:32","price":1.4475},{"date":"1397/10/29 01:08","price":1.449},{"date":"1397/10/29 01:32","price":1.4475}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398