کمترین: 
574.13
بیشترین: 
575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
574.25
زمان: 
10/29 01:08
قیمت گازوئیل امروز 29 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 دی 1397 , 574.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":575},{"date":"1397/10/29 00:32","price":574.13},{"date":"1397/10/29 01:08","price":574.25}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398