کمترین: 
62.59
بیشترین: 
62.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.62
زمان: 
10/29 01:32
قیمت نفت برنت امروز 29 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 دی 1397 , 62.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":62.68},{"date":"1397/10/29 00:32","price":62.59},{"date":"1397/10/29 01:08","price":62.66},{"date":"1397/10/29 01:32","price":62.62}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398