کمترین: 
59.63
بیشترین: 
59.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.63
زمان: 
10/28 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 28 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 دی 1397 , 59.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 16:32","price":59.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398