کمترین: 
23.55
بیشترین: 
24.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.86
زمان: 
10/28 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 28 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 دی 1397 , 24.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 11:08","price":23.85},{"date":"1397/10/28 11:32","price":23.73},{"date":"1397/10/28 12:08","price":23.55},{"date":"1397/10/28 12:32","price":23.59},{"date":"1397/10/28 13:08","price":23.7},{"date":"1397/10/28 14:08","price":24.45},{"date":"1397/10/28 14:32","price":24.54},{"date":"1397/10/28 15:08","price":24.44},{"date":"1397/10/28 15:32","price":24.51},{"date":"1397/10/28 16:08","price":24.61},{"date":"1397/10/28 16:32","price":24.64},{"date":"1397/10/28 17:32","price":24.88},{"date":"1397/10/28 18:08","price":24.74},{"date":"1397/10/28 18:32","price":24.65},{"date":"1397/10/28 19:08","price":24.89},{"date":"1397/10/28 19:32","price":24.81},{"date":"1397/10/28 20:08","price":24.85},{"date":"1397/10/28 21:08","price":24.86}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398