کمترین: 
122.53
بیشترین: 
126.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
122.53
زمان: 
10/28 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 دی 1397 , 122.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 01:00","price":126.62},{"date":"1397/10/28 04:00","price":126.33},{"date":"1397/10/28 07:00","price":126.15},{"date":"1397/10/28 10:00","price":125.1},{"date":"1397/10/28 13:00","price":125.09},{"date":"1397/10/28 16:00","price":124},{"date":"1397/10/28 19:00","price":123.6},{"date":"1397/10/28 22:00","price":122.53}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398