کمترین: 
3663.6
بیشترین: 
3720.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3663.6
زمان: 
10/28 22:00
قیمت بیت کوین امروز 28 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 دی 1397 , 3663.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 01:00","price":3700.6},{"date":"1397/10/28 04:00","price":3720.3},{"date":"1397/10/28 07:00","price":3708.7},{"date":"1397/10/28 10:00","price":3698},{"date":"1397/10/28 13:00","price":3700},{"date":"1397/10/28 16:00","price":3685.3},{"date":"1397/10/28 19:00","price":3672.3},{"date":"1397/10/28 22:00","price":3663.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398