کمترین: 
23.65
بیشترین: 
23.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.67
زمان: 
10/27 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 27 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 27 دی 1397 , 23.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 11:32","price":23.84},{"date":"1397/10/27 12:08","price":23.76},{"date":"1397/10/27 16:08","price":23.69},{"date":"1397/10/27 17:08","price":23.82},{"date":"1397/10/27 17:32","price":23.9},{"date":"1397/10/27 18:08","price":23.86},{"date":"1397/10/27 19:08","price":23.91},{"date":"1397/10/27 20:08","price":23.67},{"date":"1397/10/27 20:32","price":23.65},{"date":"1397/10/27 21:08","price":23.67}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398