کمترین: 
3647.4
بیشترین: 
3694.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3694.3
زمان: 
10/27 22:00
قیمت بیت کوین امروز 27 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 دی 1397 , 3694.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 01:00","price":3657.7},{"date":"1397/10/27 04:00","price":3676},{"date":"1397/10/27 07:00","price":3667.5},{"date":"1397/10/27 10:00","price":3653.1},{"date":"1397/10/27 13:00","price":3647.4},{"date":"1397/10/27 16:00","price":3651.4},{"date":"1397/10/27 19:00","price":3651.9},{"date":"1397/10/27 22:00","price":3694.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398