کمترین: 
1292.19
بیشترین: 
1293.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293.88
زمان: 
10/27 13:30
قیمت اونس طلا امروز 27 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 دی 1397 , 1293.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 01:00","price":1292.78},{"date":"1397/10/27 01:30","price":1293.44},{"date":"1397/10/27 04:00","price":1293.83},{"date":"1397/10/27 04:30","price":1293.43},{"date":"1397/10/27 07:00","price":1293.74},{"date":"1397/10/27 07:30","price":1292.59},{"date":"1397/10/27 10:00","price":1292.19},{"date":"1397/10/27 10:30","price":1293.00},{"date":"1397/10/27 13:00","price":1293.86},{"date":"1397/10/27 13:30","price":1293.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398