کمترین: 
165595
بیشترین: 
165776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165595.0
زمان: 
10/26 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 26 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 دی 1397 , 165595.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 12:40","price":165776.0},{"date":"1397/10/26 15:40","price":165595.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398