کمترین: 
123
بیشترین: 
130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
127
زمان: 
10/26 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 دی 1397 , 127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 01:00","price":123},{"date":"1397/10/26 04:00","price":123.91},{"date":"1397/10/26 07:00","price":123.6},{"date":"1397/10/26 10:00","price":125.1},{"date":"1397/10/26 13:00","price":127},{"date":"1397/10/26 16:00","price":130},{"date":"1397/10/26 19:00","price":126},{"date":"1397/10/26 22:00","price":127}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398