کمترین: 
3643.7
بیشترین: 
3699.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3688.8
زمان: 
10/26 22:00
قیمت بیت کوین امروز 26 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 دی 1397 , 3688.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 01:00","price":3643.7},{"date":"1397/10/26 04:00","price":3657},{"date":"1397/10/26 07:00","price":3670},{"date":"1397/10/26 10:00","price":3679},{"date":"1397/10/26 13:00","price":3687.8},{"date":"1397/10/26 16:00","price":3691.8},{"date":"1397/10/26 19:00","price":3699.9},{"date":"1397/10/26 22:00","price":3688.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398