کمترین: 
1288.86
بیشترین: 
1292.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291.18
زمان: 
10/26 13:00
قیمت اونس طلا امروز 26 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 دی 1397 , 1291.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 01:00","price":1289.84},{"date":"1397/10/26 01:30","price":1289.40},{"date":"1397/10/26 04:00","price":1289.88},{"date":"1397/10/26 04:30","price":1290.75},{"date":"1397/10/26 07:00","price":1289.53},{"date":"1397/10/26 07:30","price":1289.61},{"date":"1397/10/26 08:00","price":1288.86},{"date":"1397/10/26 08:30","price":1289.65},{"date":"1397/10/26 09:00","price":1289.68},{"date":"1397/10/26 09:30","price":1291.16},{"date":"1397/10/26 10:00","price":1292.36},{"date":"1397/10/26 10:30","price":1291.58},{"date":"1397/10/26 13:00","price":1291.18}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398