کمترین: 
58.39
بیشترین: 
58.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.39
زمان: 
10/25 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 25 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 دی 1397 , 58.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 16:32","price":58.39}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398