کمترین: 
165445
بیشترین: 
165667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165445.0
زمان: 
10/25 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 25 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 دی 1397 , 165445.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 11:30","price":165667.0},{"date":"1397/10/25 12:10","price":165574.0},{"date":"1397/10/25 15:40","price":165445.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398