کمترین: 
129.83
بیشترین: 
133.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129.83
زمان: 
10/25 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 دی 1397 , 129.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 01:00","price":132},{"date":"1397/10/25 04:00","price":133.12},{"date":"1397/10/25 07:00","price":132.81},{"date":"1397/10/25 10:00","price":131.7},{"date":"1397/10/25 11:30","price":131.71},{"date":"1397/10/25 12:00","price":131.94},{"date":"1397/10/25 13:00","price":131.51},{"date":"1397/10/25 16:00","price":130.4},{"date":"1397/10/25 17:00","price":130.43},{"date":"1397/10/25 19:00","price":131.58},{"date":"1397/10/25 22:00","price":129.83}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398