کمترین: 
3727.3
بیشترین: 
3753.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3727.3
زمان: 
10/25 22:00
قیمت بیت کوین امروز 25 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 دی 1397 , 3727.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 01:00","price":3751.2},{"date":"1397/10/25 04:00","price":3749.1},{"date":"1397/10/25 07:00","price":3753.8},{"date":"1397/10/25 10:00","price":3742},{"date":"1397/10/25 11:30","price":3743.5},{"date":"1397/10/25 12:00","price":3747.2},{"date":"1397/10/25 13:00","price":3744},{"date":"1397/10/25 16:00","price":3739.5},{"date":"1397/10/25 17:00","price":3728.4},{"date":"1397/10/25 19:00","price":3746.4},{"date":"1397/10/25 22:00","price":3727.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398