کمترین: 
1288.12
بیشترین: 
1292.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1288.12
زمان: 
10/25 12:30
قیمت اونس طلا امروز 25 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 دی 1397 , 1288.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 01:00","price":1291.42},{"date":"1397/10/25 01:30","price":1291.97},{"date":"1397/10/25 04:00","price":1291.87},{"date":"1397/10/25 04:30","price":1290.80},{"date":"1397/10/25 07:00","price":1292.16},{"date":"1397/10/25 07:30","price":1291.68},{"date":"1397/10/25 10:00","price":1290.72},{"date":"1397/10/25 10:30","price":1290.45},{"date":"1397/10/25 11:30","price":1290.71},{"date":"1397/10/25 12:30","price":1288.12}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398