کمترین: 
164696
بیشترین: 
164914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164696.0
زمان: 
10/24 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 24 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 دی 1397 , 164696.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 12:40","price":164914.0},{"date":"1397/10/24 15:40","price":164696.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398