کمترین: 
555.25
بیشترین: 
569.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
556.38
زمان: 
10/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 دی 1397 , 556.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 05:08","price":567},{"date":"1397/10/24 05:32","price":566.25},{"date":"1397/10/24 06:08","price":565.25},{"date":"1397/10/24 06:32","price":564.38},{"date":"1397/10/24 07:08","price":562},{"date":"1397/10/24 07:32","price":562.88},{"date":"1397/10/24 08:08","price":562.25},{"date":"1397/10/24 09:08","price":562.5},{"date":"1397/10/24 09:32","price":561.75},{"date":"1397/10/24 10:08","price":561.5},{"date":"1397/10/24 10:32","price":560.5},{"date":"1397/10/24 11:08","price":559.75},{"date":"1397/10/24 11:32","price":559.88},{"date":"1397/10/24 12:08","price":560.25},{"date":"1397/10/24 12:32","price":560.63},{"date":"1397/10/24 13:08","price":564.88},{"date":"1397/10/24 13:32","price":560.63},{"date":"1397/10/24 14:08","price":558.88},{"date":"1397/10/24 14:32","price":561.38},{"date":"1397/10/24 15:32","price":563.75},{"date":"1397/10/24 16:08","price":564.63},{"date":"1397/10/24 16:32","price":564.38},{"date":"1397/10/24 17:08","price":563.75},{"date":"1397/10/24 17:32","price":564.13},{"date":"1397/10/24 18:08","price":565.63},{"date":"1397/10/24 18:32","price":566.38},{"date":"1397/10/24 19:08","price":569.38},{"date":"1397/10/24 20:08","price":564.88},{"date":"1397/10/24 21:08","price":563.88},{"date":"1397/10/24 21:32","price":563.13},{"date":"1397/10/24 22:08","price":562.88},{"date":"1397/10/24 22:32","price":561.88},{"date":"1397/10/24 23:08","price":555.25},{"date":"1397/10/24 23:32","price":556.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398