کمترین: 
1288.14
بیشترین: 
1294.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294.04
زمان: 
10/24 16:00
قیمت اونس طلا امروز 24 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 دی 1397 , 1294.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 04:00","price":1288.14},{"date":"1397/10/24 04:30","price":1289.64},{"date":"1397/10/24 07:00","price":1291.87},{"date":"1397/10/24 07:30","price":1291.39},{"date":"1397/10/24 10:00","price":1290.86},{"date":"1397/10/24 10:30","price":1291.12},{"date":"1397/10/24 13:00","price":1293.10},{"date":"1397/10/24 13:30","price":1294.06},{"date":"1397/10/24 16:00","price":1294.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398