کمترین: 
118.8
بیشترین: 
132.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
132.02
زمان: 
10/24 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 دی 1397 , 132.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 01:00","price":118.8},{"date":"1397/10/24 04:00","price":119.55},{"date":"1397/10/24 07:00","price":121.06},{"date":"1397/10/24 10:00","price":121.51},{"date":"1397/10/24 13:00","price":120.47},{"date":"1397/10/24 16:00","price":120.84},{"date":"1397/10/24 19:00","price":121},{"date":"1397/10/24 22:00","price":132.02}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398