کمترین: 
3581.1
بیشترین: 
3758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3758
زمان: 
10/24 22:00
قیمت بیت کوین امروز 24 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 دی 1397 , 3758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 01:00","price":3581.1},{"date":"1397/10/24 04:00","price":3586.5},{"date":"1397/10/24 07:00","price":3607.9},{"date":"1397/10/24 10:00","price":3619.8},{"date":"1397/10/24 13:00","price":3617.7},{"date":"1397/10/24 16:00","price":3610.8},{"date":"1397/10/24 19:00","price":3619.1},{"date":"1397/10/24 22:00","price":3758}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398